Esenyalı Mahallesi’ne İmar Müjdesi

Esenyalı Bölgesi, Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yaklaşık 23 hektarlık alan tapu müdürlüğünce tescil edildi.
Yeni imar planıyla bölgenin sosyal ve kültürel açıdan geliştirilebilmesi, sağlıklı kent yapılaşmasının önü açılmış oldu.Çalışmalarının onay sürecinde emeği geçen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne, Pendik Kadastro Müdürlüğü’ne ve Pendik Tapu Müdürlüğü’ne teşekkür edildi.