Pendik Müftüsü Hüseyin Baş Regaip Kandili Tebrik Mesajı Yayınladı

Ekim 2017’de Pendik Müftülüğü’ne atanan Hüseyin Baş Regaip Kandili tebrik mesajı yayınladı.

Üç ayların önemine de vurgu yapan Pendik Müftüsü Hüseyin Baş şunları ifade etti:

“Dini hayatımızda “Üç Aylar” olarak bilinen kameri aylardan Recep, Şaban ve Ramazan ayları müslümanların manevi hayatında önemli bir yere sahiptir. Üç aylar, kameri ayların yedincisi olan Recep ile başlayan, Şaban ayı ile devam eden ve Ramazan ayı ile son bulan ayların toplu adıdır. Bir yılda bulunan beş mübarek kandil gecesinin dört tanesinin üç aylarda bulunması, üç ayların ne kadar faziletli ve değerli olduğunu bizlere göstermektedir. Osmanlı padişahı II. Selim döneminde (1566-1574) camiler aydınlatılıp minarelerde kandiller yakılarak kutlandığı için bu gecelere kandil geceleri denilmiştir.

Üç Aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; “ Ey Allah’ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur.”

‘Üç ayların başlangıcı, Recep ayının ilk cuma gecesi öteden beri “Regâip Kandili” olarak kutlanmaktadır. “Regâip” rağbet olunan, bol ihsan ve de­ğerli hediyeler demektir. Receb’in ilk cuma gecesinde bu kabil ihsan ve ikramlar bek­lenildiği için o geceye “Regâip Gecesi” denmiştir. Din İşleri Yüksek Kurulu üyelerimizin de ifade ettiği gibi,bu geceye ait özel bir ibadet şekli yoktur.

Regâip gecesinde,

 -Sadece bu geceye mahsus olmamak üzere namazlarımızı daima cemaatle kılmaya özen göstermeli,

 -Tüm kandillerde olduğu gibi bol bol kaza namazı kılmalı,

 -Tefsiri ile beraber Kur’an-ı Kerim okumalı ve dinlenmeli.

 -Hayatımızın muhasebesini yaparak günahlarımızdan tevbe etmeli,

 -Eş, dost ve yakınlarımızla tebrikleşerek, hayır dualarını almalı,

 -Yaratılış gayemiz konusunda tefekkürde bulunulmalı,

 -Milletimiz ve tüm mazlum Müslümanlar için duada bulunulmalı,

 -İhtiyaç sahibi kardeşlerimize fiilî dua kabilinden elimizden gelen desteği vererek sadaka ve yardımlarımızı artırmalıyız,

 -Küskünler barıştırılmalı,

 -Recep ve Şaban ayları içinde mümkün olduğunca oruç tutulmalıdır.Zira Ramazan’dan sonra en faziletli oruç, Recep ve Şaban aylarında tutulan oruçtur.

Bu vesileyle halkımızın ve tüm İslam Âleminin mübarek Üç Aylar’ını ve Regâip Kandilini tebrik eder, kan ve gözyaşının olmadığı, bir ve beraber olduğumuz günlere kavuşmamızı Rabbimden niyaz ederim.

                                                                                                           Hüseyin BAŞ

                                                                                                         Pendik Müftüsü”