Pendik Belediyesi’nden Okullara Nakit Yardımı Başlıyor

Pendik Belediyesi okulların bakım onarım ve temizlik işlerinde kullanılmak üzere nakit yardımına başlıyor. Okullar bu mali desteği öncelikle temizlik görevlisi istihdamında kullanacaklar. Ayrıca boya, badana ve benzeri basit tamiratları da bu ödenek içerisinde gerçekleştirecekler.

 

İlçe sınırları içerisindeki Milli Eğitim Bakanlığı’na ait okulların tamir, bakım, onarım ve temizlik işleri noktasında doğrudan destek veren Pendik Belediyesi, okul aile birlikleri tarafından gerçekleştirilen benzer nitelikteki küçük ölçekli işlemlerin daha hızlı üretilebilmesi amacıyla bütçesinden mali bir kaynağı okullara ayıracak.

 

Okul aile birliklerinin kullanacağı bir bütçe tahsis edilecek

 

Pendik Belediyesi Meclisi kararı uyarınca imzalanacak protokol kapsamında okullara ve kurumlara ayrılan payın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenecek liste doğrultusunda okul aile birliklerinin kullanacağı bir bütçe tahsis edilecek. Okul aile birliği, bu bütçe kapsamındaki harcamaların faturasını belediyenin ilgili müdürlüğüne teslim edecek ve ilgili müdürlük de söz konusu tutarı banka hesabına aktaracak. Eğitim ve öğretimin ülkenin önemli bir meselesi olduğunu belirten Pendik Belediye Başkanı Dr. Kenan Şahin, okulların hizmet kalitesinin başarıyı doğrudan etkilediğini, bu amaçla teknik ve ayni destekler yanında nakdi desteğin de bu başarıda artış sağlayacağını ifade etti.

 

Belediye büyük ölçekli tamiratlara destek verecek

 

Okullar bu mali desteği öncelikle temizlik görevlisi istihdamında kullanacaklar. Ayrıca boya, badana ve benzeri basit tamiratları da bu ödenek içerisinde gerçekleştirecekler. Pendik Belediyesi, okulların büyük ölçekli tamiratlarına ise destek vermeye devam edecek. Alınan belediye meclis kararı gereğince Pendik Belediyesi ile İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında hazırlanacak protokol sonrasında işlemler başlayacak. Ödemelerin haziran ayını kapsayacak şekilde yapılmasıyla yaz aylarında yapılacak bakım onarımlarla okullar yeni eğitim öğretim sezonuna hazır hale gelmiş olacak.