Pendik Belediyesi’nden CHP’li Meclis Üyelerinin “Kreş Yapılacak Arazi İBB’nin Elinden Alındı” Söylemine Cevap Geldi

İBB ve Pendik Belediye Meclisi’nin CHP’li Üyesi Nerze Özyurtlu, geçtiğimiz günlerde kreş yapılacak arazinin İBB’nin elinden alındığı dile getirmiş ve “Pendik’te Bakanlık eli ile rezerv alan ilan edilen bölgeye bir imar planı yapıldı.” ifadelerini kullanmıştı. Bu söylemler sosyal medyada büyük yankı buldu. Konuya ilişkin kamuoyunu bilgilendiren Pendik Belediyesi, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Pendik ilçesinde kreş yapmayı planladığı arazi, rezerv yapı alanı olarak belirlenip Hazineye devredilmedi. Dolayısıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda kreş projesini hayata geçirmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır.” açıklamasını yaptı.

CHP’li Belediye Meclis Üyesi Nerze Özyurtlu şu ifadeleri kullanmıştı:

“2022 yılında, 16 milyonluk kentin Büyükşehir Belediyesi ve yaklaşık 750 bin nüfusu olan Türkiye’nin en büyük 10’uncu ilçesi olan Pendik’te Bakanlık eli ile rezerv alan ilan edilen bölgeye bir imar planı yapıldı. Tamamı İBB’nin mülkiyetinde olan parsellerin bölük pörçük hale getirilip başka imar adalarında hisselendirilmesinden yapı ruhsatı ile yapımı devam eden çocuk etkinlik merkezi (kreş) projesini kapsayan alanın Hazine adına tahsis edilmesine varana kadar birçok haksız işlem yapılmıştır.
Kontrol mekanizmasının çalıştığı, düzenli şehirleşme, rant odaklı değil kamu yararı gözeten ve doğadan yana tavır alan projelendirmelerin yanında olacağımızı hatırlatır, bugüne kadar sürdürülen ranta dayalı kentleşme anlayışının sona erdirilmesini, bölge halkının sesinin duyulmasını ve itirazların hakkaniyetle değerlendirilmesini talep ederiz.”

Pendik Belediyesinin “Kamuoyunu Bilgilendirme” başlıklı yazısı…

Belediyemiz tarafından, sosyal medya hesaplarında yapılan gerçek dışı iddialara yanıt vermek amacıyla basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Pendik’de kreş yapacağı arazi, Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmek suretiyle Hazineye devredilmemiş olup İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kreş projesini hayata geçirmesinde herhangi bir engel bulunmamaktadır. Ertuğrulgazi Mahallesinde Belediyemizce imar planlarında gerekli değişiklikler yapılarak kreş yapılmasına olanak sağlanmıştır.
Ertuğrulgazi Mahallesinde imar planı olmayan ve tamamına yakını gecekondulardan oluşan yapıların bulunduğu 2.350.000 m2 büyüklüğündeki alanın, kısa sürede imar planlarına kavuşturulması ve kentsel dönüşümün hayata geçirilebilmesi amacıyla 30.10.2020 tarihinde Rezerv Yapı Alanı olarak belirlenmiştir.
Belediyemizce hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından 21.04.2023 tarihinde onaylanmıştır.
Ertuğrulgazi Mahallesi imar planı çalışmalarının yürütüldüğü süreçte, çeşitli kurumlardan proje, yatırım, talep ve görüşler alındı.
Bu kapsamda, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin,
28.12.2021 tarih ve 1736955 sayılı Şehir Planlama Şube Müdürlüğü yazısı ve
23.11.2021 tarih ve 1510999 sayılı Üstyapı Projeler Şube Müdürlüğü yazılarına istinaden gerekli çalışmalar yapıldı.
Bahse konu yazılarda; günümüzde yürürlükte olmayan 01.07.1998 onay tarihli Ertuğrulgazi Islah İmar Planı’nda Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmış olan kısımda, Çocuk Etkinlik Merkezi Projesi çalışmalarının sürdürüldüğü belirtilmiş, Belediyemizce çalışmaları sürdürülen taslak imar planlarında da Belediye Hizmet Alanından çıkarılarak Konut Alanı olarak planlanmasının uygun bulunmadığı belirtilmiştir
Bunun üzerine, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde, imar mevzuatı kapsamında Belediye Hizmet Alanı olan alanlarda kreş yapılamadığı için bu alanın Sosyal Tesis Alanı olarak planlanması konusunda mutabık kalınmış ve Çocuk Etkinlik Merkezi Projesi’nin yapılacağı alan Konut Alanından çıkarılarak 3.324 m2 büyüklüğünde Sosyal Tesis Alanı olarak planlanmıştır. Onaylanan imar planları askıya çıkarılarak ilan edilmiş ve bu konuda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itirazı olmamıştır.
İmar planları sürecinin tamamlanmasının ardından, İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca İmar Uygulaması (parselasyon) çalışmalarına başlandı. Pendik Belediyesi tarafından yürütülen bu çalışmalar sonucunda, Ertuğrulgazi Mahallesi’nde bulunan 0/17 parselin Sosyal Tesis Alanı olarak planlanan kısmı, İmar Kanunu ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Düzenleme Ortaklık Payı ile oluşturuldu ve Hazine adına tapuya tescil olacak.
 
Bu bağlamda, Çocuk Etkinlik Merkezi Projesi’nin gerçekleştirilmesi planlanan Sosyal Tesis Alanı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin talebi üzerine Hazine tarafından Büyükşehir Belediyesine tahsis edilebilecek.
Sonuç olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Pendik ilçesinde kreş yapmayı planladığı arazi, rezerv yapı alanı olarak belirlenip Hazineye devredilmedi. Dolayısıyla, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin bu alanda kreş projesini hayata geçirmesine herhangi bir engel bulunmamaktadır.


Ertuğrulgazi Mahallesi Kreş Alanı Detaylı Bilgilendirme