Koronavirüs Tedbirleri Kapsamında Elektrik ve Doğalgaz Fatura Ödemelerinde Düzenleme


Kovid-19 ile mücadele kapsamında salgının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun en iyi şekilde sağlanması amacıyla yetkili uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarına ilişkin yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılan düzenleme ile hem sektör çalışanlarının hem de tüketicilerin sağlığının korunması amaçlanırken; saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonu da sağlanacak.Elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin bütün vatandaşlarımızın sağlığını korumak için sınırlı süre “Kıyasen Fatura Düzenlemesi” uygulanacak.Kıyasen Fatura Düzenlemesi sadece karantinaya alınan ve idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ile sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecek.

Elektrik ve doğalgaz faturalarına ilişkin Kıyasen Fatura Düzenlemesi’nin detayları şu şekildedir:

Kıyasen fatura uygulaması geçici bir süre (3 ay) uygulanacak.
Uygulama sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlar için geçerli olacak ve yalnız bu durumlar için kıyasen fatura yöntemi izlenecek.
Bu kapsamda sayaçları okunamayan tüketicilere posta, kargo, SMS, e-fatura, e-posta vb. yöntemlerle ulaştırılacak faturada, bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığını ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltmenin yapılacağını içeren bir bilgilendirme yapılacak.


Sadece okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte düzeltme/mahsuplaşma işlemi yapılacak.


Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacak.


Mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son iki yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden, tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması halinde ise emsal tüketim veya tüketici beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak. Örneğin Mayıs ayı için düzenlenecek faturada 2018 ve 2019 yılı Mayıs aylarına ilişkin kullanım yerinin tüketim ortalaması kullanılacak.


Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek, tüketicilerin mağdur edilmesine kesinlikle izin verilmeyecek. Tüketiciler kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumun internet sitesinden ya da e-devlet üzerinden kontrol edebilecek.
Genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları (tahakkuk) ertelenecek.