İki Bölgenin İmar Uygulamaları Ön Askıda

Pendik Belediyesi, 2500 hak sahibinin bulunduğu Şeyhli-Kurtköy-Sanayi ve 1200 hak sahibinin bulunduğu Çınardere 4. Bölge İmar Uygulama çalışmalarını  tamamlayarak vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla  ön askıya çıkardı.

Pendik’te mülkiyet sorununu ortadan kaldırmak, kentsel dönüşümü ve sağlıklı yapılaşmayı sağlamak üzere sürdürülen çalışmalar iki bölgede daha sonuca yaklaştı. Pendik Belediyesi, Çınardere 4. Bölge İmar Uygulaması ve  Şeyhli-Kurtköy-Sanayi İmar Uygulamasında Ön Parselasyon çalışmalarını tamamladı.  İmar uygulama çalışmaları,   kesin onaydan önce ön askıya çıkarılarak ilan edildi.

Çınardere 4. Bölge 7 Eylül’e kadar ön askıda  

Pendik Belediyesinin Çınardere Mahallesi Bir Kısmına Ait Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında  Ayazma  bölgesinde yürüttüğü  Çınardere 4. Bölge İmar Uygulama çalışmaları,  9 Ağustos-9 Eylül tarihleri arasında le ön askıya çıkarıldı.  Ön parselasyon çalışması tamamlanan 9  hektarlık alanda  1260  hak sahibi bulunuyor. Hak sahipleri, Pendik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü ve ilgili mahalle muhtarlıklarında bilgilendirme askı paftalarını inceleyebilecek, değişiklik talepleri için dilekçeyle başvuruda bulunabilecek. Başvurular, askı süresi sonunda değerlendirilerek gerekli görülmesi halinde düzeltme yapılabilecek.

2500 hak sahibi bilgilendirildi

Yaklaşık 2500 hak sahibinin bulunduğu Şeyhli-Kurtköy-Sanayi (Geri Dönüş)İmar Uygulaması Ön Parselasyon çalışmaları tamamlandı.  Toplam 250 hektar büyüklüğündeki bölgede  yürütülen  çalışmalar  ön askı aşamasına geldi.  İmar Bilgilendirme Askı Haritaları,  9 Temmuz –  17 Ağustos tarihleri arasında   Pendik Belediyesi Emlak İstimlak Müdürlüğü’nde 40 gün süreyle ilan edilmek üzere  askıya çıkarıldı.   Bu süre içerisinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili Müdürlüğe dilekçe ile başvuru yapabilecek.

İBB onayından sonra tapu süreci başlayacak

Askı süresi sonunda imar uygulama haritaları,  İBB’nin kontrol ve onayına gönderilecek. Onaylanan dosya, 1 ay süreyle resmi askıya çıkarılacak.  Pendik Kadastro Müdürlüğü’nün kontrol ve onayının ardından Pendik Tapu Müdürlüğü tarafından tescil edilecek. Tescil işlemi sonrası yeni imarlı tapular yine Pendik Belediyesi tarafından vatandaşlara dağıtılacak.   Hak sahipleri,  yeni imarlı tapularıyla birlikte yapılaşma hakkına ve eski yapılarında da 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşüm imkanına sahip olacak.