Pendik Kent Konseyi Kadına Şiddete Dikkat Çekti

Son zamanlarda artan kadına yönelik şiddet olaylarına tepki olarak, Pendik Kent Konseyi üyeleri basın bildirisi okudu.

Başkanlığını Süleyman Yılmaz’ın yaptığı Pendik Kent Konseyi’nde, basın bildirisini Kadın Meclisi Başkanı Feriha Gülüzar Kurt okudu.

Kırıkkale’de meydana gelen Emine Bulut cinayeti özelinde, kadınlara yönelik olumsuz davranışlara dikkat çekildi.

İşte Pendik Kent Konseyi’nin basın bildirisi;

“18 Ağustos’ta Kırıkkale’de Emine Bulut’un eski eşi tarafından kızının gözleri önünde vahşice katledilmesi, ülkemizde kadına yönelik şiddetin geldiği noktayı göstermesi bakımından toplumumuzda büyük bir infiale yol açmıştır. Özellikle son yıllarda kadına yönelik şiddet, çeşitli kesimler arasında çocuk, genç, yetişkin ve yaşlı kadın demeden sistematik bir şekilde arttığı kamuoyunun malumudur.

Ülkemizde kadını koruma, kadın hakları konusunda ilerlemelere rağmen kadına karşı şiddet yaşanmaya devam etmiştir. Ataerkil kültür içerisinde kadına karşı şiddetin bir sorun olarak algılanması ve çözüm arayışları sivil toplumun da desteği etkin bir biçimde alınarak bir an önce sonuca ulaştırılmalıdır.

Bu bağlamda kadına yönelik her türlü şiddet, töre ve namus cinayetleri, taciz ve istismarın önlenmesi için çalışmalarda bulunmak, kadının aile ve sosyal yaşamdan kaynaklanan sorunlarının çözümüne destek oluşturmak için sivil toplum örgütlerini daha fazla işbirliği yapmaya davet ediyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 117. maddesinde herkesin yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahip olduğu, kimseye işkence ve eziyet yapılamayacağı belirtilerek cinsiyet ayrımı olmaksızın kişilerin yaşamını koruma görevi anayasal güvence altına alınmıştır.  Bu doğrultuda değerlendirilmesi gereken kadına yönelik şiddet konusu ister aile içinde olsun ister aile dışı sosyal ortamlarda devletimizin müdahale alanına girmektedir.

Şiddetin genellikle kadınlar üzerindeki olumsuz etkileri tartışılsa da çok yönlü, bütüncül, kapsayıcı plan ve politikalarla toplumsal düzeyde ortak ve kararlı bir mücadeleyi gerektirmektedir. Bununla beraber kültüre, hukuka, eğitime ve sosyo-ekonomik düzeylere göre değişen bir cinsiyet ayrımcılığı sorunumuz olduğunu bilmekle birlikte bu sorunun kökten çözülmesini arzuluyoruz.

Yine 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun’unda yer alan “Toplumsal cinsiyet eşitliğine ters düşen, kadınlara yönelik baskıları teşvik eden ve kadını istismar eden programlar içeremez.” hükmüne uygun olarak televizyonlarda kadına yönelik şiddeti özendiren cinsiyetçi yayınların engellenmesi konusunda ilgili kurumların çok daha verimli bir çalışma ortaya koymasını bekliyoruz.

Örneğin televizyonlarda bir ürün olarak kadın bedeninin sürekli teşhir edilmesi, film ve dizilerde kadın ve çocuklara yönelik psikolojik ve fiziksel şiddet içeren görüntülere yer verilmesi zihniyet olarak dönüşümü tam anlamıyla sağlayamadığımızın göstergeleri olarak dikkat çekmektedir. Münferit zamanlarda şiddeti kınamaktan ziyade tüm programların şiddeti teşvik edip etmemesi açısından dikkatle incelenerek izleyiciye sunulması gerektiğinin altını birkez daha çizmek istiyoruz.

Masum bir kadını, Emine Bulut’u katleden caninin Türk adaleti karşısında en ağır cezayla yargılanarak hak ettiği cezayı bulacağına inanıyoruz. Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi olarak da bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı buradan ilan ediyoruz. “Çocuğumu bana göstermiyor. Namusumu temizledim.” ve benzeri gerekçelerle kadın cinayetlerini normalleştirmeye çalışan erkek teröristlerin toplumumuzdan kökünün kazınması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi huzurlarınızda bir kez daha paylaşmak istiyoruz.Bu vesileyle 2019-2020 Eğitimi-Öğretim Yılı’nın ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, çocuklarımızın eğitim yuvalarında şiddetten uzak, sağlıklı, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ediyoruz.”