Köşe Yazısı | Niçin Rüya Görüyoruz? – Burak Ertürk

Rüya görmek insanoğlu için hala tüm sırları çözülmemiş gizemli bir deneyimdir.  Rüya hadisesi insanlığın başlangıcından beri merak edilegelmiştir. Tarih boyunca farklı topluluklar rüyalara farklı farklı anlamlar yüklemiştir.  Rüyanın mahiyeti ile ilgili birçok şey yazılmış ve söylenmiştir. Rüya birçok ilim dalında değişik yönleriyle incelenmiştir. 

Genel olarak rüya;

Uykunun genel ve karakteristik özelliklerinden biri olup, uykunun hızlı göz hareketi (REM)adlı evreleriyle yakından ilişkili bulunan, görsel ve işitsel algı ve duygulardır. İnsan ömrünün hemen hemen üçte biri uykuda geçmektedir. Yapılan ilmî deneyler sonucu, sekiz saatlik normal, sıhhatli bir uyku uyuyan her insanın, bu sürenin beşte birinde rüya gördüğü tespit edilmiştir. Rüya görmeyenimiz yoktur ancak bazı rüyalarımızı uyandığımız vakit hatırlamayız.
Rüyaları farklı biçimlerde açıklama çabaları olmuştur ancak rüyalar halen esrarını korumakta olan bir inceleme alanını oluşturmaktadır. Çeşitli inanışlara ve tahminlere de neden olan rüyalar, her zaman için ilginç ve yoruma açık bir konu durumundadır.
Rüyanın biyolojik bir ihtiyaç olarak ortaya çıkması yapılan deneylerle ispatlanmıştır; bir gece rüya görmesi engellenen bir şahıs bu eksikliği ertesi gece uykusunda daha fazla rüya görerek telafi eder. Bir insan tamamen rüya görmekten mahrum bırakılırsa ciddî ruhi bozukluklar ortaya çıkabilmektedir ve bu sonuçlara göre rüya bir gereksinimdir.
 
Bir Dilek Gerçekleşmesi Olarak Rüya;

Rüyayı gören kişinin uyanık hayatta gerçekleştiremediği bir dileğin rüya aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bir bakıma bilincin rahatlatmasıdır. Rüya üzerine derinlemesine araştırma yapan Freud “Rüya bir isteğin gizlice yerine getirilmesidir” der.  Freud’un bu sözünden anlayacağımız üzere insanın gördüğü hiçbir rüya kabus dahi olsa boş değildir.

Beynimizin Bir Sinyali Olarak Rüya;

Bedeni ruhun içinde rahat yaşayabileceği bir alan olmaktan çıkarırsanız beynimiz ruhumuza sorunun ne olduğunu rüya aracılığıyla anlatır. Rüya insana kusurlarını önüne seren ve onlarla yüzleşmemizi isteyen bir yolculuktur. Rüya, kendimizi ayıklamamızı, içimizdeki sıkıntıları görüp ona göre hareket etmemizi sağlayan bir seyrüseferdir. 

Tekrarlanan Rüyalar;

Tekrarlanan rüyalar çoğunlukla bir mesaj içeren mesajlardır. Bir rüyayı tekrar tekrar görüyorsak bize ne anlatıyor diye düşünmemiz gerek. Tekrarlanma olayı genellikle kötü olaylardan, travmalardan, korkulardan kaynaklanır. Bu tür yaşamsal travmalar kişinin hafızasında derin izler yarattığı için , kişi uykuya geçtiği dönemde bunların hatırlanması ve yeniden bilince çıkması mümkün hale gelir. Bu durumdan  kurtulmanın yollarından biride sorunlarımızla yüzleşmekdir.

“Rüyalar, kişinin uyku durumunda devam eden düşünceleridir”.  Aristotales
“Rüya, ruhani bir şey olup, uykuda iken insani olan ruhun, manalar âlemine dalması sonucunda, gaipten kendisine akseden varlıkların şekil ve suretini bir anda görmesinden ibarettir. Çünkü kişi uyku halinde iken ruh, ten ve maddi şeylerle olan ilişiğini kestiği için, diğer ruhani varlıklar gibi o da gaybi âleme yöneldiğinde, melekleri ve diğer latif cisimleri müşahede eder”.  İbni Haldun

                                                                                                                                  Yazan; BURAK ERTÜRK