Köşe Yazısı | Dünya Kadınlar Günü Mü? Emekçi Kadınlar Günü Mü? – Kader Solak

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MÜ,  EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ MÜ?

8 Mart Kadın Günü olarak kutlanan kadınlar günü kime kimin?  Kişiden kişiye, toplumdan topluma değişen anlamları vardır. Çalışan kadınlar, emekçi, sosyalist, feminist kadınlar günü…

8 Mart Kadınlar Günü, sosyal medyadan paylaşılan paylaşımlarda, dergi ve gazetelerde, yakın arkadaşların ya da çevremizdeki insanların kutlamalarıyla az çok aşina olunan bir durumdur. Peki kadınlar günü diye kutlana 8 Mart aslında bütün kadınlar için mi? Tarihçesine bakıldığında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kimin? Sorusuna yanıt veriyor. Bu günün aslında kimin olduğunu anlamak için tarihçesine şöyle bir bakıyoruz;   Mart 1857’de Tekstil işçisi kadınların yaptığı grevi görüyoruz. Yaklaşık elli yıl sonra 1908’de yine tekstil işçisi 15.000 kadın oy hakkı, çalışma saatlerinin azaltılması, çocuk işçi çalıştırılmasının yasaklanması gibi taleplerle yürüdüler. Sloganları “Ekmek ve Güller”di. Ekmek ekonomik adaleti ve güvenceyi Gül ise daha iyi yaşam koşullarını simgeliyordu. ***

1909’da Amerikan Sosyalist Partisi Şubat ayının son Pazarının Kadın Günü olarak kutlanması kararını aldı. 1910 yılında Kopenhag’da toplanan 2. Sosyalist Kadınlar Konferansı (Kadın Enternasyonali olarak da adlandırılır) 8 Mart’ın Uluslararası Kadın Günü olarak kutlanmasına karar verir.  Louise Zeitz’ın Gleicheit’ta yazdığı kadınlar günü önerisini Clara Zetkin bu toplantıda önerge haline getirir. Konferans sonuç metninde çıkan kararın tam metni şöyleydi: ***

“Her ülke proletaryasının, sınıf bilinçli, siyasi ve sendikal örgütlerinin anlaşmasına göre, tüm ülkelerin Sosyalist kadınları her yıl bir günü Kadınlar Günü olarak kutlayacak ve öncelikli hedefleri de kadınların oy hakkını kazanmasını desteklemek olmalı. . Bu talep, tüm kadın sorununun Sosyalist ilkelerle bağlantılandırılmasıyla ele alınmalıdır. Kadınlar Günü enternasyonal bir karakterde ve dikkatle örgütlenmelidir.”

Tarihçesine bakıldığında çalışan emekçi kadınların bir başkaldırısı, feminist bir hareketle haklarını aramaları olarak görülmektedir. Çalışan emekçi kadınların kadınlar günü kutlu olsun…

asdfg

 KADER SOLAK