Esenyalı 10. Bölge İmar Uygulaması Tamamlandı

Esenyalı 10. Bölge İmar Uygulama çalışması tamamlanarak 1 ay süreyle resmi askıya çıkarıldı. Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamındaki 23 hektarlık alanda 400 malik bulunuyor. İBB onayından geçen imar uygulamasına ait parselasyon planı 1 Mart tarihine kadar askıda kalacak.

Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 400 malikin bulunduğu Esenyalı 10. Bölge İmar Uygulama çalışmasını tamamladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Encümenliği onayından geçen imar uygulaması, 29 Ocak-1 Mart tarihleri arasında 1 ay süreyle resmi askıya çıkarıldı. Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamındaki 23 hektarlık bölgede 400 malik bulunuyor. Düzenleme sahasında taşınmazları bulunan hak sahipleri, Pendik Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İlan Panosunda veya Esenyalı Mahalle Muhtarlığında askı paftasını görebilecek. Askı süresi içinde askı paftasına yönelik talebi bulunan malikler, ilgili müdürlüğe dilekçeyle başvuru yapabilecek. Başvurular askı süresi sonunda değerlendirilerek planda gerekli görülmesi halinde düzeltmeler yapılabilecek. Askı sonrası imar uygulama dosyası tescil işlemleri için Pendik Kadastro Müdürlüğü ve Tapu Müdürlüğüne gönderilecek.

Yeni imarlı tapular dağıtılacak

Tescil işlemi sonrası hak sahiplerine yeni imarlı tapuları Pendik Belediyesi tarafından dağıtılacak. Yeni tapularını alan vatandaşlar; 13/01/2017 Tasdik Tarihli 1/1000 Ölçekli Esenyalı Bölgesi, Kemiklidere ve Çevresi Uygulama İmar Planı ve Plan Notları çerçevesinde yapılaşma hakkına sahip olacaklar. Hak sahipleri eski yapılarında 6306 Sayılı Kentsel Dönüşüm Kanunu çerçevesinde dönüşüm imkanına da kavuşacak.