Keltepe’nin İmar Sorunu Çözüldü

Çınardere Mahallesi Keltepe Mevkii sakinlerine müjdeli haber verildi. Başkan Ahmet Cin’in yoğun gayretleriyle 40 yıldır süren özlem sona eriyor.

Çınardere Mahallesi Keltepe mevkiinde yer alan gecekonduların imar ve tapu sorununun çözüme kavuşturulması için Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin’in gayretleriyle öncelikle 1/5000 ölçekli nazım imar planı hazırlandı. Nazım İmar Planı’nın onaylanmasının ardından belediye tarafından 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanarak Pendik Belediye Meclis Gündemi’ne alındı.

Aralık ayı Meclis Toplantısı’nda Çınardere Mahallesi Keltepe Mevkii 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı mecliste kabul edildi. Uygulama İmar Planı onaylanmak üzere Büyükşehir Belediyesine gönderilecek. Söz konusu planın onaylanmasının ardından parselasyon çalışmaları yapılarak hak sahiplerine imarlı arsa tapuları teslim edilecek.