Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Yıldırım Orta Ve Dumlupınar Mahalleleri İle İlgili Son Durumu Açıkladı

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Yıldırım, Orta ve Dumlupınar Mahallelerinde 105 hektarlık bir alanda yapılan yeni imar planlarıyla ilgili son durumu açıkladı.

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Yıldırım tarafından yapılan açıklamada Orta Mahalle ve Dumlupınar Mahallesinin bir kısmını kapsayan 105 hektarlık bir alanın riskli alan olarak imar planlarının yapıldığı 12.03.2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu planların onaylanarak yürürlüğe girdiği bildirildi.

Yıldırım açıklamasında; yapılan imar planlarının kentsel yaşam standartlarını yükselteceğine vurgu yaparak şöyle dedi: “Yapılan imar planlarında; mevcut yerleşme dokusu içerisinde düzensiz ve sağlıksız yapılaşmış konut alanlarının sıhhileştirilmesi, depreme dayanıksız konutların biran önce yıkılıp yeniden yapılmasının sağlanması, ulaşım ağının çözümlenerek güçlendirilmesi, okul, park, cami, sağlık tesisi gibi sosyal ve teknik donatı alanlarının düzenlenmesi, otopark sorununun çözülmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, alanın konum, topoğrafya, manzara gibi fiziksel potansiyellerin kullanılarak cazibe merkezi haline getirilmesi ve sonuçta nitelikli bir kentsel mekanın oluşturulması amaçlanmıştır.”

“Bölgeye bir de millet bahçesi geliyor”

Pendik Belediye Başkan Yardımcısı Ekrem Yıldırım plan bölgesi içerisindeki Pendik ve Tavşantepe istasyonları olmak üzere 2 adet metro istasyonun kullanıma açılmasının yanı sıra plan bölgesinin hemen yakınında bulunan ve yıllardır maden sahası olarak kullanılan alanın TOKİ tarafından kamulaştırılarak “Millet Bahçesi” yapılacak olmasının da bölgeyi cazibe merkezi haline getireceğini söyledi.

Yıldırım “Seçim fırsatçılarına meydan vermemek için açıklamayı zaruri gördük”

Süreç hakkında ayrıntı veren Yıldırım: “Bölgenin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesine müteakiben Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca plan oluşturulmuş, plan dönüşümün teşviki amacıyla taban oturumunda 5 puanlık bir atışla birlikte kat yüksekliği de zemin artı 4 kattan, zemin artı 5 kata çıkarılmıştır. Ancak mimari proje hazırlayıcıları mevcut emsal korunarak taban oturumu azaltılarak kat yüksekliğinin arttırılmasını talep etmişlerdir. Belediyemiz bu talebi bakanlığımıza iletmiş, bakanlığımız da bu talebi teknik bir raporla değerlendirmek üzere geri bildirim yapmıştır. Belediyemizce hazırlanan rapor sonrasında iki farklı plan yöntemince hukuki sorunlara meydan vermeksizin hayata geçirme çalışması sürdürülmektedir. Belediyemiz teknik çalışmalar sonuçlanmadan bir açıklamayı uygun görmemişti. Ancak seçim fırsatçısı bazı grupların çeşitli dedikodulara yol açması nedeniyle kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapmayı uygun gördük.

One comment

  1. Hepsi yalan belediye ak partili olarak asla oy vermeyeceğiz dumlupınar mah secimde gösterecek bu yalancı dolandırıcılara saden bütün mah yakında eylem yapacağız görecekler sahile 15 kat garibana ak partiye oy verenleri ezmeyi evlerin den çıkarmayı